Buitenschoolse Opvang

Voel je thuis na schooltijd

De schooldeur gaat open en de kinderen stormen naar buiten

Kinderen zijn vrij en blij omdat ze niet meer stil hoeven te zitten. Ze gaan ervan genieten… Dit wil de KinderSofa in de buitenschoolse opvang kinderen voor Venray, Merselo en omgeving bieden. Daarom bepalen kinderen in principe zelf hoe ze de uren willen invullen. Dat vinden wij belangrijk. Het gaat immers om hun vrije tijd. Daarnaast bieden we activiteiten aan in overleg met kinderen en ouders.

Kinderen van verschillende leeftijdsgroepen leren veel van elkaar

Ze stimuleren elkaar om dingen te ondernemen, respect te hebben voor elkaar en ze leren rekening houden met een ander. Wij vinden dat dit een meerwaarde is voor de opvang. Kinderen hebben recht op inspraak tijdens de BSO. Inspraak leidt tot betrokkenheid, actieve deelname van de activiteiten, het vergroten van het verantwoordelijkheidsgevoel, het sociale gevoel van het kind. Verder geeft het inzicht bij de leiding in de belevingswereld van het kind.
Er zijn 1 of 2 vaste medewerkers op de groep aanwezig. Dit is afhankelijk van het aantal kinderen, dat op de BSO aanwezig is.