Kijk!

Kindvolgsysteem voor 0 tot 4 jaar

Kijk!

Het kindvolgsysteem KIJK! is een werkwijze die pedagogisch medewerkers ondersteunt bij het observeren, registreren en stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen tussen nul en vier jaar. Er wordt gekeken naar basiskenmerken, betrokkenheid en aanwezigheid van factoren die een risico kunnen vormen voor de ontwikkeling. Daarnaast kijken we naar een groot aantal aspecten van de vroegkinderlijke ontwikkeling. Dit doen we met behulp van een aantal ontwikkelingslijnen.

Ieder kind heeft een eigen mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die direct bij de opvang van het kind betrokken is en staat op de stamgroep van het kind. Deze medewerker volgt de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen, in het bijzonder van zijn/haar mentorkinderen. De mentor is de contactpersoon naar de ouders, collega’s en is verantwoordelijk voor de overdracht naar school.
Elke 8 à 9 maanden vult de mentor een registratie in van het kind en daarmee wordt de ontwikkeling in beeld gebracht. De ouders worden hierin meegenomen tijdens het jaarlijkse oudergesprek of als daartoe aanleiding is tussentijds.

KIJK! gaat over de praktijk van iedere dag. Werken met KIJK! vergroot onze deskundigheid ten aanzien van het observeren van de ontwikkeling van jonge kinderen.

Nieuwsgierig geworden? Kom snel een kijkje nemen.