Venray: 0478 226056
Merselo: 0478 561926
Mail: kindercentrum@kindersofa.nl

Landelijk Register Kinderopvang

L. R. K. P.

Registratie nummers landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaal (LRKP)

Wij staan geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang en iedere locatie heeft zijn eigen nummer. Het is van belang dit nummer door te geven aan de Belastingdienst. Ook als kinderen doorstromen naar een andere groep (of naar een andere locatie) moet u dit nummer wijzigen.

Locatie Merselo

  • Dagopvang het Speelhuis 0 tot 4 jaar: 1668 305 74
  • Bso de Speelboom: 136808621
  • Bso het Speelhonk: 2004 95 781

Locatie Venray

  • Dagopvang 0 tot 4 jaar: 214855569
  • Buitenschoolse opvang: 616465609

Op de website van landelijk register kinderopvang en peuterspeelzaal vindt u ook alle inspectierapporten.