Ons team

Samen creëren wij de gezelligheid zoals thuis!

Onze Medewerkers

De pedagogisch medewerker speelt een centrale rol in kinderopvang de KinderSofa. Hij/zij heeft de hele dag contact met de kinderen en zorgt voor hen, geeft hen vertrouwen en stimuleert hen te gaan spelen. Door goed overleg met de ouders vindt er een optimale afstemming plaats tussen thuis en het kindercentrum. De pedagogische medewerker heeft ook een observerende rol en geeft belangrijke informatie over het kind door aan ouders en collega’s.
De KinderSofa gaat ervan uit dat het bieden van warmte, genegenheid, veiligheid en structuur een belangrijke rol speelt in de opvoeding en verzorging van kinderen. Dat kan in een gezonde relatie tussen de medewerkers en de kinderen. Binnen een veilige situatie en een gezonde relatie kan goed worden ingespeeld op de specifieke behoefte van een kind. Alle medewerkers van de KinderSofa zijn minimaal PW3-gekwalificeerd.

Stagiaires

De KinderSofa biedt stagiaires de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen.
Stagiaires worden begeleidt door een vaste pedagogisch medewerkster op de groep en de praktijkopleider.
Stagiaires zijn te allen tijde boventallig werkzaam op de groep.

Nieuwsgierig geworden? Kom snel een kijkje nemen.