Venray: 0478 226056
Merselo: 0478 561926
Mail: kindercentrum@kindersofa.nl

Financieel

tarieven en voorwaarden

Tarieven per uur

 • Dagopvang                 €7,45
 • BSO                              €7,45
 • Flexibele opvang       €7,82

Uiteraard zijn de dit bruto-uurprijzen. U krijgt hier nog een deel kinderopvangtoeslag van terug. Voor de netto prijzen hebben wij de opvangcalculator. Hier ziet u heel snel wat de netto kosten zijn, berekend met de tarieven van de KinderSofa.

* Toeslag voor verlengde opvang vanaf 7.00 uur  € 1,40 per dagdeel
* Toeslag voor verlengde opvang tot 19.00 uur € 1,40 per dagdeel

Per 1-1-2018 is het mogelijk om een contract vanaf 7.00 te wijzigen naar 7.30 uur. De toeslag van de verlengde opvang vervalt, dit wil wel zeggen dat de kinderen vanaf 7.30 uur gebracht kunnen worden en thuis hebben ontbeten.

U kunt kiezen tussen een 49 weken of een 52 weken contract. Bij 49 weken neemt u drie weken vakantie op waarbij twee weken in de schoolvakantie dienen te vallen, de derde de week is naar keuze op te nemen.

Betalings Voorwaarden

 • Betalingen worden via een automatisch incasso geïnd waarvoor u een machtiging ondertekent.
 • Facturen worden per email verstuurd.
 • In de startmaand wordt de hele maand in rekening gebracht als het kind in de eerste helft van de maand instroomt en de helft van de maand wanneer het kind in de tweede helft instroomt.
 • De inschrijfkosten zijn eenmalig € 12,50.
 • Rond de 25ste van iedere maand schrijft de KinderSofa automatisch de opvangkosten van die maand van uw rekening af.
 • Bij de mee-speel-kinderen en BSO is facturering iedere maand (40 weken worden verdeeld over 12 maanden).
 • Incidentele dagdelen worden in rekening gebracht in de daarop volgende maand.
 • Bent u het niet eens met het geïncasseerde, dan heeft u gedurende 30 dagen het recht het bedrag terug te vorderen.
 • Wanneer een kind tijdens ziekte of vakantie geen gebruik maakt van opvang is restitutie van het bedrag niet mogelijk. Er kan geen ruildag van gemaakt worden.
 • Aan het einde van ieder jaar ontvangt u automatisch van de KinderSofa een jaaroverzicht van de in totaal afgenomen uren en kosten.

De KinderSofa heeft het recht om de kinderopvang per direct te stoppen als er twee maanden kinderopvang is afgenomen waarvoor niet is betaald.

Opzeggen van de opvang

Wij hanteren één maand opzegtermijn vóór de eerste dag van de maand.
In overleg kan hier om wille van een speciale situatie afgeweken worden.