Financieel

Tarieven en voorwaarden

Tarieven per uur in 2023

 • Dagopvang € 9,80
 • Buitenschoolse opvang € 9,01

Uiteraard zijn de dit bruto-uurprijzen. U krijgt hier nog een deel kinderopvangtoeslag van terug. Voor de netto prijzen hebben wij de opvangcalculator. Hier ziet u heel snel wat de netto kosten zijn, berekend met de tarieven van de KinderSofa.

* Toeslag voor verlengde opvang van 7.00 tot 7.30 uur  € 1,50 per dagdeel
* Toeslag voor verlengde opvang van 18.00 – 19.00 uur € 1,50 per dagdeel
* Toeslag voor flexibele opvang 20 % van het uurtarief. Flexibele opvang is alleen in Merselo beperkt mogelijk.

U kunt kiezen tussen een 49 weken of een 52 weken contract. Bij 49 weken neemt u drie weken vakantie op waarbij twee weken in de schoolvakantie dienen te vallen, de derde de week is naar keuze op te nemen.

Betalings Voorwaarden

 • Betalingen worden via een automatisch incasso geïnd waarvoor u een machtiging ondertekend.
 • Facturen worden per email verstuurd (rond de 15de van de maand)
 • De inschrijfkosten zijn eenmalig € 20,- Voor een volgend kind zijn de inschrijfkosten € 15,-
 • Rond de 25ste van iedere maand schrijft de KinderSofa automatisch de opvangkosten van die maand van uw rekening af.
 • Bij de peuteropvang en BSO is facturering ook iedere maand (40 weken worden verdeeld over 12 maanden).
 • Incidentele dagdelen worden in rekening gebracht in de daarop volgende maand.
 • Bent u het niet eens met het geïncasseerde, dan heeft u gedurende 30 dagen het recht het bedrag terug te vorderen.
 • Wanneer een kind tijdens ziekte of vakantie geen gebruik maakt van opvang is restitutie van het bedrag niet mogelijk. Er kan geen ruildag van gemaakt worden.
 • Aan het begin van ieder jaar ontvangt u automatisch van de KinderSofa een jaaroverzicht van de in totaal afgenomen uren en kosten van het jaar daarvoor.

De KinderSofa heeft het recht om de kinderopvang per direct te stoppen als er twee maanden kinderopvang is afgenomen waarvoor niet is betaald.

Opzeggen van de opvang

Wij hanteren één maand opzegtermijn vóór de eerste dag van de maand.
In overleg kan hier om wille van een speciale situatie afgeweken worden.

Nieuwsgierig geworden? Kom snel een kijkje nemen.