Dagopvang

Verantwoorde kinderopvang met de gezelligheid van thuis

Ontwikkeling

Bij de KinderSofa krijgen kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen. Wij proberen de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en te stimuleren, rekening houdend met de verschillende ontwikkelingsfasen. Ouders moeten er op kunnen vertrouwen dat hun kinderen goed verzorgd en begeleid worden, en dat de ruimtes aantrekkelijk, veilig en schoon zijn. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kinderen wordt omgegaan; dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunnen en voldoende geïnformeerd worden. De ruimtes zijn speciaal voor kinderen ingericht en bieden andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie.

Dagindeling van de baby’s

Hierbij wordt het eigen ritme van de baby zoveel mogelijk aangehouden wat betreft de voeding, het slapen en het verschonen. We vinden het van belang dat het ritme van het kindercentrum niet teveel afwijkt van het thuisritme. Bij voeden gaat het om meer dan toedienen van voedsel en bij het verschonen om meer dan een schone luier. Het spel met voetjes, handjes en gezicht biedt de baby vertrouwen, veiligheid en warmte. De dagindeling van de baby’s omvat enkele vaste onderdelen zoals fruitkring, eten, limonadetijd, verschonen, slapen. Dit is een leidraad voor de dag. Het is bedoeld als houvast voor de kinderen en de leidsters. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat alle kinderen op tijd eten, drinken, plassen en verschoond worden. Daarnaast is er veel gelegenheid voor invulling met spel, wandelen en knutselen waarin flexibiliteit heel belangrijk is.

Dagindeling van de peuters

In de dagprogrammering van de peuters zijn veel activiteiten opgenomen die de sociale ontwikkelingen, maar daarnaast ook de ontwikkeling van fysieke en cognitieve vaardigheden bevorderen. Dat gebeurt vooral in de vorm van spel. Er is een evenwichtig aanbod van activiteiten, zodat alle vaardigheden gelijkelijk aan bod komen. Er wordt gewerkt met het vroeg voorschoolse educatie (vve) programma uk-en-puk. Ook zijn er diverse themahoeken die aansluiten bij de dagelijkse dingen waar een peuter mee te maken krijgt. De kinderen leren veel van elkaar: spelen, delen en kleine onenigheden oplossen. Kinderen maken kennis met de basistechnieken van creatieve vaardigheden zoals verven, kleien, tekenen, scheuren en plakken. Ook maken ze kennis met de structuur van de basisschool: in een groep zijn, naar de juf luisteren, op de beurt wachten en kringspellen.