Peuteropvang Puk & Zo

Peuteropvang Puk & Zo — Locatie Venray

Elke ochtend wordt er peuteropvang geboden aan maximaal zes kinderen vanaf  2 jaar en 9 maanden jaar op de eerste verdieping gelegen BSO ruimte.  Deze maximaal zes peuters ‘die extra komen voor de peutergroep’ worden samen met maximaal tien 3 jarige kinderen, afkomstig uit het Bijen- en Bloemenhuis van de dagopvang, in de peutergroep samengevoegd. Deze kinderen doen (overstijgende) activiteiten, passend bij de leeftijd van 3 jaar.

De peutergroep verschilt wat betreft indeling en inhoud van de andere groepen. Ze spelen er samen met hun leeftijdsgenootjes en leren daardoor veel van elkaar. Er worden activiteiten aangeboden die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van drie jaar passen. Ook hier werken we met het VVE- (vroeg, voorschoolse educatie) programma Uk en Puk waardoor de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Zo maken ze kennis met de structuur van de basisschool: in een groep zijn, naar de juf luisteren, op de beurt wachten en kringspellen. Op deze manier worden zij spelenderwijs voorbereid op de basisschool. De dagindeling omvat ook enkele vaste verzorgende onderdelen zoals de fruitkring, wc ronde met eventueel het verschonen. Dit is een leidraad voor de ochtend indeling en bedoeld als houvast voor de kinderen en de medewerkers. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat alle kinderen op tijd wat eten, drinken, plassen en verschoond worden.

Twee van de pedagogisch medewerkers van de oorspronkelijke twee peutergroepen dagopvang begeleiden de gecombineerde 3+ groep. De twee andere pedagogische medewerkers begeleiden de 2-jarigen uit de twee stamgroepen dagopvang. Deze kinderen worden op de ochtenden samengevoegd en doen dan (overstijgende) activiteiten specifiek op hun leeftijdsgroep gericht. (Er zijn namelijk zoals eerder beschreven twee peutergroepen (2- en 3 jarigen) van beide 11 kinderen, waarvoor in totaal 4 pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn).

Deze ‘peutergroep’ is altijd alleen in de schoolweken omdat in de vakantie de BSO boven is. Met studiedagen en andere vrije dagen gaat de peuteropvang gewoon door omdat het aantal kinderen van de BSO meestal niet groot is en dit prima met elkaar te combineren valt.

De tijden zijn van 8.45 uur tot 12.45 uur en is inclusief lunch.

Spelend voorbereiden op de basisschool — Locatie Merselo

Elke ochtend gaan er maximaal 8 kinderen vanaf ongeveer 2 jaar en 6 maanden naar de naastgelegen BSO ruimte ‘De Speelboom” spelen. Deze kinderen doen (groep-overstijgende) activiteiten, passend bij hun leeftijd. Ze spelen er samen met hun leeftijdsgenootjes en leren daardoor veel van elkaar. Er worden activiteiten aangeboden die nog beter bij de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van peuters van deze leeftijd passen.

Ook hier werken we met het VVE- (vroeg, voorschoolse educatie) programma Uk en Puk waardoor de kinderen spelenderwijs in aanraking komen met vaardigheden die ook op de basisschool van belang zijn. Zo maken ze kennis met de structuur van de basisschool: in een groep zijn, naar de juf luisteren, op de beurt wachten, omgaan met regels en afspraken en meedoen aan kringspellen. Deze voorbereiding geeft de kinderen vaak net iets meer zelfvertrouwen bij de start van de basisschool.

De Peutergroep samen met de dagopvanggroep is een goede voorbereiding op de basisschool. Er wordt gewerkt met het VVE- (vroeg, voorschoolse educatie) programma Uk en Puk. Ook zijn er diverse themahoeken die aansluiten bij de dagelijkse dingen waar een peuter mee te maken krijgt. Ze spelen er samen met hun leeftijdsgenootjes en leren veel van elkaar

Indien u geen gebruik kunt maken van de kinderopvang toeslag kunt u contact opnemen met ons. Samen kijken we dan naar de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de gemeente.