Venray: 0478 226056
Merselo: 0478 561926
Mail: kindercentrum@kindersofa.nl

Peuteropvang

alleen in Merselo

De Kindersofa biedt elke ochtend van 8.30 uur – 11.30 uur de mogelijkheid voor kinderen uit Merselo en Vredepeel om samen met andere kinderen te leren spelen, zoals voorheen in de aparte peuterspeelzaalgroep. Het gaat om een vast groepje kinderen, die op vaste ochtenden komen in de leeftijd vanaf 2 jaar en 6 maanden.

Door de kinderen uit de dagopvang ’s ochtends in contact te brengen met nog meer (vaste) kinderen, vergroot dat hun leef- en speelwereld een beetje.

De indeling van een ochtend ziet er als volgt uit:

  • binnenkomst van de kinderen op de dagopvang groep en overdracht met de ouders
  • alle kinderen vanaf 2 jaar en 6 maanden gaan naar een andere groepsruimte
  • samen ‘goedemorgen’ zingen en vertellen wat die ochtend wordt gedaan,
  • een gerichte gezamenlijke activiteit doen, zoals creatieve werkjes, bouwen in de bouwhoek of spelen in de themahoek,
  • vrij spelen met zelf gekozen materialen in de daarvoor bestemde speelhoeken,
  • de kring: samen met andere kinderen fruit eten en wat drinken; tegelijkertijd vindt een kringactiviteit plaats, zoals zingen, voorlezen of een spel,
  • buitenspelen: met andere kinderen fietsen, rennen of in de zandbak spelen, samen opruimen,
  • afsluiting van de ochtend in de vorm van voorlezen uit een boek of een spel.
  • kinderen gaan terug naar de groep van de dagopvang en de kinderen van de peutergroep worden opgehaald.

 

Peuteropvang in Venray is in ontwikkeling. Wij houden u hiervan op de hoogte.

De Peutergroep samen met de dagopvanggroep is een goede voorbereiding op de basisschool. Er wordt gewerkt met het VVE- (vroeg, voorschoolse educatie) programma Uk en Puk. Ook zijn er diverse themahoeken die aansluiten bij de dagelijkse dingen waar een peuter mee te maken krijgt. Ze spelen er samen met hun leeftijdsgenootjes en leren veel van elkaar

Indien u geen gebruik kunt maken van de kinderopvang toeslag kunt u contact opnemen met ons. Samen kijken we dan naar de mogelijkheid om subsidie aan te vragen bij de gemeente.