Ruilservice

Onze voorwaarden

Onze ruilservice

Indien u door vakantie of andere omstandigheden een vast dag(deel) wilt ruilen, kunt u gebruik maken van onze ruilservice.
Op de vaste dag van uw kind rekenen wij op uw kind en zetten wij volgens wet- en regelgeving voldoende pedagogisch medewerkers in. Levert u een vaste dag in, dan betekent dit dat we nog steeds hetzelfde aantal medewerkers moeten inzetten. Een ruildag opnemen, kan alleen als er ruimte is binnen de bestaande kind- en personeelsplanning. Dit betekent dat de kind-leidster-ratio niet overschreden mag worden en er geen extra personeel ingezet hoeft te worden. Het kan dus zijn dat niet alle afgemelde dagdelen geruild kunnen worden.

Hoe vraagt u een ruildag aan ?

Ruildagen worden uitsluitend aangevraagd via het Jaamo ouderportaal . U kunt  hier  inloggen. Als u nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van het ouderportaal kunt u bij ons via het emailadres een nieuwe inlogcode aanvragen. U ontvangt dan een link met een nieuw wachtwoord.

Voorwaarden Ruildagen

  • U kunt een dag(deel) ruilen, mits u tenminste 3 dagen van tevoren aangeeft dat uw kind een bepaald dag(deel) niet komt.
  • Ruilen kan 1 maand vóór of 1 maand ná de afgemelde dag.
  • Ruilen is gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet.
  • Ruilen is gebonden aan de opvangsoort. Zo kunt u voorschoolse opvang alleen ruilen met voorschoolse opvang en naschoolse opvang alleen met naschoolse opvang.
  • Ruildagen kunnen in de wacht gezet worden als nog niet alle opgaven van de flexibele kinderen binnen zijn. We vragen u dan even geduld. We proberen uiterlijk 2 weken van te voren door te geven of een ruildag wel of niet door kan gaan.
  • Als er geen plaats is in de eigen groep maar wel in de andere groep dan brengen we u hiervan op de hoogte.
  • Feestdagen kunnen niet geruild worden. Het gaat om de dagen waarop de opvang, conform de CAO, gesloten is (Nieuwjaarsdag, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag, 2de Pinksterdag, Kerstmis en (1x in de 5 jaar) Bevrijdingsdag).
  • Afwezigheid door ziekte, kan niet worden ingezet als ruildag.
  • Als uw kind niet op de afgesproken ruildag aanwezig is wordt deze dag toch als ruildag gezien en kan deze helaas niet nog een keer worden ingezet.
  • Bij buitenschoolse opvang kunt u alleen ruilen in de schoolweken en niet in de schoolvakanties (de vakantieopvang is namelijk al helemaal op maat).

Extra dagdelen

Een keer een extra dag(deel) kinderopvang of buitenschoolse opvang (bijvoorbeeld een studiedag) bovenop de reeds gereserveerde dagen, is mogelijk op aanvraag. Dit kan ook aangevraagd worden via het ouderportaal Jaamo.
Het voordeel hiervan is dat dit ruim van te voren kan worden aangevraagd en deze dag na toezegging ook voor u gereserveerd word en u gegarandeerd bent van opvang. Deze dag wordt achteraf gefactureerd en u krijgt hier een aparte factuur van.

Nieuwsgierig geworden? Kom snel een kijkje nemen.