Venray: 0478 226056
Merselo: 0478 561926
Mail: kindercentrum@kindersofa.nl

Werken met baby’s

maart 29, 2019

Alle teamleden van de babygroepen zijn nu geschoold! Afgelopen week behaalde de 2e groep leidsters hun diploma voor de cursus werken met baby’s. In het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn afspraken gemaakt over de aanpassing van de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Er wordt ingezet op specifieke scholing van beroepskrachten gericht op de opvang van baby’s. Het gaat hierbij zowel om kennis van de ontwikkeling die baby’s doormaken, als om vaardigheden voor de opvang van baby’s. Pedagogisch medewerkers hebben een centrale rol in het verhogen van de kwaliteit van babyopvang. In de cursus die onze medewerkers gevolgd hebben gaat het over wat de pedagogisch medewerker kan doen om deze kwaliteit te verhogen. Interactie met de baby, organisatie, inrichting van de ruimte en het dagprogramma zijn aspecten die aandacht vragen. Uitgangspunt is dat kinderen zelf een actieve rol hebben in hun ontwikkeling.

Door het volgen van diverse scholingen voor medewerkers binnen de KinderSofa zijn we blijvend in ontwikkeling en leveren we een bijdrage aan de kwaliteit binnen ons kindcentrum. We zijn trots op onze geslaagden, kei goed gedaan!