Werken met baby’s

Alle teamleden van de babygroepen zijn nu geschoold! Afgelopen week behaalde de 2e groep leidsters hun diploma voor de cursus werken met baby’s. In het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn afspraken gemaakt over de aanpassing van de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Er wordt ingezet op specifieke scholing van beroepskrachten gericht op de opvang van baby’s. Het…